top of page

Personvernerklæring

Om denne personvernerklæringen

Personvernerklæringen gjelder bruk av våre tjenester, inkludert nettsiden og appene våre, og andre nettsteder og tjenester som henviser til denne personvernerklæringen.

Når du bruker disse tjenestene vil du dele noe informasjon med oss. Vi ønsker å være fullstendig åpne om informasjonen vi samler om deg, hvordan vi bruker den, hvem vi deler den med og valgene vi gir deg for å kontrollere, oppdatere og få tilgang til den. Vi har skrevet denne personvernerklæringen for å:

 • vise hvordan vi respekterer og beskytter ditt privatliv

 • forklare hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine

 • fortelle deg hvilke rettigheter du har

Vi har et ønske om å forklare alt dette på et forståelig vis og vi har forsøkt å holde informasjonen fri for vanskelig advokatspråk. Skulle du likevel ha noen spørsmål om noe av dette, kan du gjerne kontakte oss.

Informasjon vi samler

Hvordan samler vi inn dine personopplysninger?

Informasjonen vi samler inn om deg avhenger av hvilke deler av tjenestene våre du bruker, om du handler hos oss, eller oppgir informasjon i andre sammenhenger. Vi samler inn personopplysninger som:

 • du oppgir til oss, for eksempel når du registrerer brukerkonto, handler varer, abonnerer på våre nyhetsbrev, gir tilbakemelding på levering eller kontakter oss med spørsmål.

 • registreres automatisk når du bruker tjenesten, for eksempel når du besøker nettbutikken eller appen vår eller handler varer.

 • vi mottar fra andre kilder, slik som andre tjenesteytere eller fra offentlige registre (f. eks. Folkeregisteret).

 • vi mottar fra samarbeidspartnere når du bestiller levering av varer fra nettbutikker vi samarbeider med.

Du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss, men dersom du velger å la være er det mulig at vi ikke kan yte deg våre tjenester, fordi vi eksempelvis ikke kan levere varer, ta betalt eller ta kontakt med deg angående bestillingen din.

Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?

Vi samler inn personopplysninger innen følgende kategorier:

 • Grunnleggende informasjon som navn, adresse, fødselsdato og kontaktdetaljer som e-post og telefonnummer. Vi har salgsbevilling for alkohol, og plikter for eksempel derfor å registrere fødselsdato. Denne informasjonen samler vi for å kunne levere tjenestene vi tilbyr, til identifikasjon og registrering, og til markedsføring.

 • Opplysninger om brukerkontoen din og kundeforholdet ditt, slik som bestillingsopplysninger, betalingsopplysninger, leveringsopplysninger, registrert pant, tilgodehavende, handlelister og handlekurv, innstillinger for markedsføring og kommunikasjon, eventuelle partnerprogram du deltar i, evt. bruksbegrensninger, produktforslag og din kontakt med kundeservice. Dette gjør vi for å kunne administrere ditt kundeforhold, yte god service, hjelpe deg og ha mulighet til å kontakte deg hvis det skulle være behov.

 • Opplysninger som oppstår i forbindelse med bruk av tjenestene eller kjøp hos oss, f.eks. teknisk informasjon om enheter du bruker når du besøker våre tjenestene våre, kommunikasjon vi har sendt deg, kuponger og personalisert innhold, data samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler og liknende teknologier ved besøk på våre nettsider.

 • Informasjon om dine innstillinger, preferanser og husholdning, dersom du selv oppgir dette.

 • Dersom du har blitt vervet; informasjon om vervingen, f.eks. hvem som vervet deg, tidspunktet og om vervingen førte til en ny bruker og handel. Dette gjør vi for å kunne utstede belønninger til begge parter og til fortløpende analyse av verveprogrammet.

 • Informasjon utledet fra annen informasjon, enten generert eller oppgitt, slik som markedsføringssegmenter og annen informasjon om våre brukeres handlevaner for bedre å forstå disse.

 • Informasjon i forbindelse med levering, eksempelvis videoovervåking av hentepunktene våre av sikkerhetshensyn.

 • Hvem som kan bestille for deg og hvilken avtale og gruppe du tilhører, dersom du er en assistert bruker eller en som bestiller eller administrerer assisterte brukere.

 • Demografisk informasjon innhentet fra samarbeidspartnere som spesialiserer seg på å forstå og beskrive adferd, livsstil og handlevaner, normalt basert på hvor du bor, dersom du ikke reserverer deg mot dette.

 • Eventuelle andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

For at vår leverandør av betalingstjenester skal kunne gjennomføre betaling av varene dine på Acrossnature.com vil du bli bedt om å oppgi betalingsopplysninger. Denne informasjonen oppbevares utelukkende hos vår betalingsleverandør og er underlagt leverandørens retningslinjer for personvern. Dersom du ønsker å handle ekstra raskt på Acrossnature.com har du muligheten til å lagre kortinformasjonen din hos vår betalingsleverandør. Hvis du velger å lagre kortnummeret ditt, kan du til en hver tid velge det bort igjen ved å gå inn på dine innstillinger.

Vi vil kunne koble sammen opplysninger innsamlet i forbindelse med ulike tjenester i den grad opplysningene er samlet inn for samme formål (se informasjon om formålene nedenfor).

Barns personopplysninger

Bruk av Acrossnature.com begrenset til personer over 18 år, og vi behandler derfor ikke personopplysninger om barn.

Hvordan informasjonen din blir brukt og beskyttet

Hvordan bruker vi personopplysningene dine?

Vi bruker informasjon som vi registrerer om deg til følgende formål:

 • Levere tjenester; Vi behandler personopplysninger for å yte og levere tjenester til deg, og slik sett er behandlingen nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i. For eksempel behandles personopplysninger i forbindelse med:

  • at vi tilbyr digitale tjenester med personlig brukerkonto

  • at vi selger, pakker og leverer varer til et navn og en adresse

  • identifikasjon av brukere, både for å tilby en brukervennlig og sikker tjeneste, men også for å følge forskjellig lovverk, slik som alkoholloven i forbindelse med utlevering av alkoholholdig drikke m.m.

  • at vi sender informasjon og oppdateringer, både om leveringer du har bestilt, men også generell og personlig tilpasset informasjon og opplæring om tjenesten og tjenestetilbud som gjelder for deg

  • at vi yter ekstra tjenester utover levering av varer som en del av vårt tilbud, f.eks. ved å ta imot og behandle pant

  • fakturering, kredittkontroll, betalingsoppfølging og sikker betaling

  • feilretting, kundeservice og klagebehandling

  • at vi tilpasser tilbudet vårt (for eksempel leveringstilbud, åpningstider, kapasitet, priser, funksjonalitet o.l.) basert på personopplysninger, innstillinger, preferanser og bruksmønster

  • at vi leverer varer uten at du nødvendigvis er tilstede, for eksempel mens du ikke er hjemme (hvor vi f.eks. dokumenterer leveringen med et fotografi av varenes plassering)

  • at vi leverer varer til et hentested eller et hentepunkt (f.eks. gjennom videoovervåkning av sikkerhetshensyn og merking av bestillingen med navn av brukervennlighetshensyn)

  • at vi leverer varer fra nettbutikker vi samarbeider med om logistikk og leveringstjenester

 • Utvikling og analyse; Vi behandler personopplysninger for å forstå behovene til brukerne våre og forbedre og videreutvikle tjenestene vi leverer. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse av å forbedre tjenestene våre. Eksempler på slike formål kan være:

  • å samle og analysere informasjon for å forstå bruksmønster og behov, eksempelvis for å forbedre tilbudet vårt, optimalisere tjenesten, kommunikasjon, varetilbudet, kapasitet o.a. Her kan vi blant annet benytte brukerundersøkelser (elektronisk eller via telefon), automatiserte tilbakemeldinger eller innsendte forslag.

  • å bruke statistiske data for å gruppere brukere på grunnlag av bruksmønster, kundeforholdets varighet, bosted, alder eller andre opplysninger for å forstå hvordan disse påvirker bruken av tjenestene våre. I disse tilfellene vil informasjonen bli behandlet aggregert og/eller anonymisert.

  • å kunne gjøre feilsøking og feilretting av hendelser som skjer med enkeltbrukere

  • å utarbeide brukerundersøkelser, brukeranalyser og markedsanalyser basert på bruksmønster og demografi

 • Salg og markedsføring; Vi behandler personopplysninger til markedsføring i samsvar med gjeldende lovgivning. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse av å markedsføre tjenestene våre. Eksempler på slike formål kan være:

  • verveprogram der brukere kan verve andre brukere

  • å dele personopplysninger med underleverandører som leverer tjenester innenfor salg og markedsføring til oss, når dette er nødvendig for utføre et avtalt oppdrag

  • å utveksle nødvendig informasjon med samarbeidspartnere når dette er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene våre til deg (f.eks. deler vi opplysninger om at du har handlet hos oss med Norwegian Reward dersom du ønsker å opptjene poeng basert handelen hos oss).

  • å markedsføre relevante produkter og tjenester i forbindelse med at vi leverer varer fra nettbutikker vi samarbeider med

 • Personlig markedsføring i andre digitale kanaler; For å sørge for relevant annonsering også på andre nettsider eller -tjenester samarbeider vi med annonsepartnere, som f.eks. Google og Facebook. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse av å markedsføre tjenestene våre. Du kan reservere deg mot personlig markedsføring i andre digitale kanaler. Dette omfatter ikke markedsføring i våre egne tjenester eller markedsføring som ikke er rettet direkte til deg, slik som f.eks. annonser som vises tilfeldig til alle besøkende på en annen nettside.

 • Direkte markedsføring; Som bruker av våre tjenester kan vi kommunisere tilbud, nyheter og vareutvalg samt funksjonalitet, endringer eller nyheter i tjenesten vår, eller annet som antas å være relevant for deg, per e-post, telefon, post, eller som varsler gjennom app. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse av å markedsføre tjenestene våre. Du kan reservere deg mot slik kommunikasjon.

 • Tilpasset handleopplevelse og kommunikasjon; For å gjøre handleopplevelsen din på Acrossnature.com best mulig, tilpasser vi deler av nettbutikken og kommunikasjonen til akkurat deg. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse av å tilpasse tjenestene våre. Du kan reservere deg mot tilpasset handleopplevelse og kommunikasjon. Eksempler på tilpasset handleopplevelse kan være at vi basert på handlehistorikk, innstillinger, preferanser og bruksmønster gir deg:

  • personlig innhold, slik som personlige tilbud, personlige middagsforslag og forslag til varer vi tror du trenger nå

  • mer relevante søkeresultater

  • tilpassede oppskrifter eller prioritering og sortering av varer

  • tilpasset redaksjonelt innhold og kampanjer

  • tilpassede tilbud og innhold i kommunikasjon som er unik for deg

  • vareprøver

 • Sikkerhet og forhindring av misbruk; Vi vil kunne behandle personopplysninger for å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester og for å avdekke eller forhindre ulike typer misbruk av tjenester og bedrageri, og det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse til å bl.a.:

  • avdekke svindel eller misbruk av våre tjenester eller betalingsmetoder

 • Transaksjoner, restruktureringer og andre selskapsendringer; Vi vil kunne behandle og overføre personopplysninger i forbindelse med kjøp og salg av virksomhet, emisjoner, endringer i konsernstruktur eller ved selskapsavvikling. I slike tilfeller vil personopplysninger også kunne deles med rådgivere, motparter, leverandører og samarbeidspartnere. Vi vil alltid sørge for god sikkerhet med tanke på forhindring av misbruk. Det rettslige grunnlaget for å behandle, overføre og dele personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse av å drive forretningsutvikling, tilpasse tjenestene våre og regulatoriske avveininger.

 • Overholde lovfestede plikter; Vi behandler personopplysninger for å oppfylle rettslige og lovfestede forpliktelser, eksempelvis i forbindelse med

  • regnskapsførsel

  • rapportering og fremlegging av opplysninger for myndighetene når dette er lovpålagt

 

 • Andre formål du har samtykket til; Vi vil kunne behandle dine personopplysninger til ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

Hvordan oppbevarer, håndterer og beskytter vi opplysningene dine?

Å beskytte personopplysningene dine (og annen informasjon du har lagret på brukerkontoen din) er blant våre høyeste prioriteter. Sikkerhetsarbeidet vårt omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak og inkluderer risikovurderinger, tilgangsstyring, arkiveringsrutiner, rutiner for håndtering av data og mye mer. Sikkerhetstiltakene skal blant annet sørge for å forhindre at personopplysningene dine kommer på avveie.

Vi gjennomgår jevnlig om det er endringer eller forbedringer vi kan gjøre i risikoeksponering, teknologivalg, opplæring og i forhold til lovkrav. Du kan være trygg på at Acrossnature.com lagrer personopplysningene dine på en sikker måte.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Vi lagrer normalt opplysninger om deg i tre år etter at du registrerte deg eller sist brukte tjenesten. Når brukerkontoen din avsluttes, vil vi slette personopplysninger med unntak av opplysninger vi er pålagt eller tillatt å oppbevare i en lengre periode i henhold til gjeldende lovgivning (f.eks. bokføringsloven). Informasjon som ikke lenger er nødvendig til sitt formål vil bli slettet, slik at lagringstiden i enkelte tilfeller også vil være kortere enn tre år. Anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for begrensinger eller krav til lagringstid.

Hvem som kan få dine personopplysninger utlevert

Vi kan utlevere personopplysninger til:

 • Selskaper i Acrossnature.com AS-konsernet når du samtykker eller det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, for eksempel når det er nødvendig for å levere våre tjenester til deg eller i forbindelse med selskapsendringer.

 • Samarbeidspartnere og underleverandører vil kunne få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for oss. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, og våre samarbeidspartnere kan ikke bruke personopplysningene til andre formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss.

 • Andre kunder som har bestilling til samme hentested og tidspunkt, og som henter før deg, vil ved bruk av adgangskode, kunne se at din bestilling er merket med ditt navn.

 

Vi kan også utlevere informasjon:

 • I lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter, i henhold til strenge forhåndsdefinerte prosesser.

 • I forbindelse med transaksjoner, restruktureringer eller andre selskapsendringer, f.eks. som ledd i fusjon, oppkjøp, salg av Acrossnature.coms eiendeler eller overføring av tjenester til et annet selskap.

Overføring utenfor EU/EØS

Vi behandler hovedsakelig personopplysninger i Norge og innenfor EU/EØS. I noen tilfeller jobber vi med samarbeidspartnere som holder til utenfor EU/EØS (såkalte tredjeland), og i slike tilfeller tar vi ekstra forhåndsregler for å sikre at personopplysninger behandles tilfredstillende og overføres på tilstrekkelig grunnlag, blant annet gjennom følgende tiltak:

 • Bruk av EU-kommisjonens standardavtale som sikrer overføring av personopplysninger til tredjeland (Standard Contractual Clauses)

 • Overføring til land som er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen

Dine rettigheter

Rett til innsyn

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. For å bruke innsynsretten din og få tilgang til alle personopplysninger vi har lagret om deg kan du kan du gjerne kontakte oss.

Rett til korrigering

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og at de er nødvendige for å utføre tjenestene vi skal gjøre for deg og gi deg god service. Du kan kreve at vi retter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller feil. Dersom du oppdager feil som du ikke kan eller ønsker å rette opp selv, kan du gjerne kontakte oss.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert personopplysninger som gjelder deg og som du har gitt oss i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format. Disse kan du få utlevert ved åkan du gjerne kontakte oss.

 

Tilbaketrekking av samtykke

Du har rett til å trekke tilbake tillatelsen til å behandle dine personopplysninger i de tilfellene hvor samtykke er gjeldende behandlingsgrunnlag. For dette kan du gjerne kontakte oss.

Reservasjon mot direkte markedsføring

Brukere av Acrossnature.com kan motta meldinger med forslag, tips, tilbud og overraskelser gjennom nyhetsbrev på e-post, pushvarsler og SMS. Du kan når som helst melde deg av slik markedsføring (eller på igjen)  kan du gjerne kontakte oss..

.

Å reservere seg mot alle typer henvendelser (annet enn den lovpålagte og nødvendige for å utføre tjenestene vi tilbyr) kan du gjerne kontakte oss.

.

Rett til sletting

Vi sletter automatisk personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble innhentet for.

 

Hvordan bruker vi informasjonskapsler (cookies) og annen trackingteknologi?

Litt bakgrunn

Som mange andre nettsteder bruker vi informasjonskapsler («cookies») og liknende teknologier på våre nettsteder og andre digitale tjenester. Informasjonskapsler er en tekststreng som blir lagret på din PC eller mobile enhet, og de hjelper oss blant annet med å fastslå hvilke deler av våre nettsteder som er mest populære, samt hvilke sider brukerne besøker og hvor lenge. Vi benytter i tillegg annen teknologi enn cookies, slik som SDKer, for å gjøre det samme. Informasjonen brukes for å gjøre det mulig å levere en god brukeropplevelse, til ytelse, utvikling, analyse og målretting av annonser.

Vi kan kombinere informasjon fra informasjonskapsler med andre opplysninger vi har registrert om deg, din bruker og ditt kundeforhold når det er tillatt etter gjeldende rett eller du har gitt oss ditt samtykke.

 

 
Hvordan og hvorfor

Informasjonskapsler og annen trackingteknologi, og informasjonen samlet inn ved hjelp av disse, brukes typisk til følgende formål:

 • Funksjonelle informasjonskapsler og tjenesteyting: Slike informasjonskapsler er viktige for driften av Acrossnature.com og våre digitale tjenester. De er nødvendige for at du skal kunne registrere deg og gjennomføre et kjøp, og de legger til rette for en god brukeropplevelse. For eksempel lagrer vi en informasjonskapsel som brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake, slik at du slipper å logge inn med brukernavn og passord hver gang du besøker oss (denne slettes når du logger deg ut av kontoen din).

 • Analyse av bruk og utvikling av tjenesten: Informasjonskapsler hjelper oss med å følge med på bruken av våre digitale tjenester, slik at vi kan forbedre dem. Vi samler inn og oppbevarer loggdata om hvilke kategorier og produkter våre brukere klikker eller søker på, hvilke deler av nettbutikken som er mest populære, hvilke lenker man kom fra eller følger videre, samt hvor lenge brukerne blir værende. Dette er for å kunne lære hva våre brukere er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Informasjonen benyttes også for å gjøre det mulig å vise deg mer relevante produkter og til kapasitetsplanlegging.

 • Målrettet markedsføring: Ved hjelp av informasjonskapsler kan vi rette annonser eller innhold mot en bestemt bruker. Tredjeparts-leverandører, inkludert Google (Doubleclick) og Facebook bruker informasjonskapsler og anonyme identifikatorer på Acrossnature.com og gjennom SDKer i vår app til å samle eller motta informasjon og bruke dette til å vise annonser basert på dine besøk på Acrossnature.com og andre nettsteder. Acrossnature.com benytter seg av remarketing, målrettet markedsføring på demografi og lokasjon og andre typer interessebasert markedsføring gjennom Facebook og Google AdWords.

  Dersom du ikke ønsker dette kan du i tilknytning til våre annonser på Facebook klikke , velge alternativet «Hvorfor ser jeg dette?» og «Skjul alt fra denne annonsøren». Du kan velge bort informasjonskapsler fra Google og Doubleclick ved å gå til Googles Annonseinnstillinger. Dersom du ikke ønsker å sende data til Google Analytics, kan du forhindre dette ved å følge denne linken.

  Acrossnature.com respekterer «Do Not Track»-headeren. Du kan aktivere «Do Not Track» i de fleste nettlesere. Du kan også lese mer om annonsering med informasjonskapsler og velge bort dette helt for én eller flere tredjepartsleverandører på bortvelgelsessiden til Network Advertising Initiative.

 

Endringer i personvernerklæringen

Oppdatert personvernerklæring finnes alltid på disse sidene, og siste dato for endring vil alltid være oppgitt. Vi forbeholder oss retten til å endre personvernerklæringen, herunder som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel.

Du er selv ansvarlig for å ha gjort deg kjent med de til enhver tid gjeldende personvernbetingelsene, og gjennom opprettelse av brukerkonto samtykker du til dem. Vesentlige endringer i personvernerklæringen vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunktet som følger av kunngjøringen.

Kontakt oss / andre spørsmål eller klager

Matrøyk AS ved administrerende direktør er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor. Skulle du være uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger eller ha spørsmål, hører vi gjerne fra deg. Send oss gjerne en e-post på post@acrossnature.com

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du også klage direkte til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider (datatilsynet.no).

bottom of page